ฟรี เปิดรอบพิเศษ!! depa และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยรับสมัครหลักสูตรพัฒนาวิทยากร (TTT) รุ่นที่ 5 PDPA>SME รุ่นสุดท้าย

ฟรี พลาดแล้วพลาดเลย !!! Train The Trainer

รุ่นที่ 5 รุ่นสุดท้าย

>>> เปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 สำหรับคนเรียนจบหลักสูตรออนไลน์และรับวุฒิบัตรแล้วเท่านั้น 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จับมือกับ สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด PDPA Thailand และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) เปิดหลักสูตร “Train the Trainer” โครงการอบรมเพื่อการเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 5 ฟรี! 

ทางเราจึงขอเชิญชวนผู้ที่ประสงค์อยากต่อยอดองค์ความรู้ด้านกฎหมาย PDPA เพื่อการเป็นวิทยากร สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมและอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/pdpaSMEs หรือ สอบถามรายละเอียดและรับทราบข้อมูลกิจกรรมของโครงการได้ที่ Add Line : @pdpasme หรือ https://page.line.me/pdpasme

ขอแสดงความนับถือ

เหมือนจะยากและไกลตัว เพราะเหมือนจะเน้นไปทางกฎหมายแต่วิทยากรสามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นเพิ่มความมั่นใจในการที่จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ PDPA ให้กับพนักงานบริษัทและเพื่อนๆ บริษัท SME ด้วยกัน ที่มีหลายบริษัทยังไม่ได้เริ่มต้นเลยและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน ได้พบกับเพื่อนกลุ่มใหม่ ได้เห็นศักยภาพของบริษัท SMEด้วยกันว่ามีความพร้อม ความรู้ ความสามารถ เพียงแต่ขอให้ได้รับโอกาสได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมได้รับคำแนะนำการพัฒนาทักษะของการเป็นวิทยากร (Trainer)ในการวางแผนการสอน การเตรียมการสอนและเตรียมความรู้ที่ต้องการถ่ายทอดอย่างชัดเจน และตรงประเด็นกับกลุ่มผู้ฟังและสุดท้ายต้องขอขอบคุณและให้เครดิตกับ DEPA กับสมาพันธ์ SMEที่เป็นผู้สนับสนุนและเป็นผู้ริเริ่มโครงการดีๆ ให้กับกลุ่มบริษัท SME อย่างพวกเรา

คุณ กนกพร วังศเมธีกูร (รุ่นที่ 1)


ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ

บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด 

ดร.ชวลิต พากเพียรถกลผล (รุ่นที่ 2)
ประธานคณะกรรกรรมการส่งเสริม SMEs เพื่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

แม้ว่าจะผ่านการอบรมมาอย่างมากมาย แต่การได้เข้าร่วมอบรมกับโครงการ PDPA for SME เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เปิดกว้าง และรับทราบข้อมูลใหม่ ๆ เพิ่มเติมที่สามารถนำไปต่อยอดและใช้ได้จริง ด้วยทั้งหลักสูตรที่ลงลึกในหลากหลายด้าน รวมทั้งวิทยากรทุกท่านที่มีความรู้เชิงลึกและพร้อมให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาที่ใช้อบรมและความรู้ที่ได้ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง อาจารย์ที่เป็นวิทยากรมีทักษะในการถ่ายทอดที่ดี  เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านทฤษฎี สู่การปฏิบัติ และรวบรวมองค์ความรู้ได้อย่างทันสมัย สามารถจุดประกายให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมและให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะเป็นวิทยากรทางด้าน PDPA ในอนาคตได้

แพร โฮ่วรังกูล (รุ่นที่ 4) 
Assistant to CFAO Principal Healthcare Co.,Ltd.