รายละเอียดการสมัครอบรมแต่ละประเภท

 •  ประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาพันธ์
  • ราคา 5,350 บาท/บัญชีผู้ใช้งาน (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • ประเภทสมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
  • สมาชิกทั่วไป 4,815 บาท/บัญชีผู้ใช้งาน (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • สมาชิกสมทบ 3,745 บาท/บัญชีผู้ใช้งาน (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • สมาชิกวิสามัญ 2,140 บาท/บัญชีผู้ใช้งาน (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • สมาชิกสามัญ ฟรี
   หมายเหตุ
   * ต้องการสมัครเป็นสมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย คลิก! สมัครสมาชิก 
      แนะนำวิธีการสมัครสมาชิก 
   คลิก! อ่านรายละเอียด
 • ประเภทสถาบันการศึกษา
  • แพ็กเกจ 500 บัญชีผู้ใช้งาน ราคา 20,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กรณีซื้อเพิ่ม 40 บาท/บัญชีผู้ใช้งาน
  • แพ็กเกจ 1,000 บัญชีผู้ใช้งาน ราคา 30,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กรณีซื้อเพิ่ม 30 บาท/บัญชีผู้ใช้งาน
  • แพ็กเกจ 3,000 บัญชีผู้ใช้งาน ราคา 60,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กรณีซื้อเพิ่ม 20 บาท/บัญชีผู้ใช้งาน
  • แพ็กเกจ 6,000 บัญชีผู้ใช้งาน ราคา 90,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กรณีซื้อเพิ่ม 15 บาท/บัญชีผู้ใช้งาน
 • ชำระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
  ชื่อธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  เลขที่บัญชี 235-299379-9

 • ยังไม่เปิดการรับสมัคร