depa และ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดโอกาสให้ผู้สนใจโครงการ PDPA สำหรับ SME อบรมฟรีอีก 1,000 คน ผ่านระบบ E-learning

depa และ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดโอกาสให้ผู้สนใจโครงการ PDPA สำหรับ SME อบรมฟรีอีก 1,000 คน ผ่านระบบ e-learning

โครงการ PDPA สำหรับ SME โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดรับผู้เข้าร่วมอบรมเพิ่มอีก 1,000 คน รวมเป็น 2,000 คน หลังมีกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ให้ความสนใจสมัครโครงการท่วมท้น สะท้อนกระแสความเคลื่อนไหวตื่นตัวด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของหน่วยธุรกิจเอกชนทั่วประเทศ

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นเรื่องใหม่ที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หลาย ๆ แห่งยังไม่ทันเข้าใจ หรือมีความตระหนักประเด็นนี้แต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการทำตามนโยบายและกฎหมาย โครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตาม PDPA สำหรับภาคธุรกิจ หรือ PDPASME จึงถือกำเนิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ PDPA Thailand พร้อมผู้สนับสนุนได้แก่ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด, สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI), ICDL Thailand, สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, สมาคมการค้าดิจิทัลไทย, และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเอกชนกลุ่มดังกล่าว ให้มีความรู้เพียงพอและสามารถลงมือทำตามกฎหมายฉบับนี้ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมาย PDPA

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand กล่าวถึงการขยายจำนวนผู้เข้าอบรมในโครงการ PDPASME ว่า “ที่ผ่านมา เมื่อเราเปิดโครงการก็มีคนทยอยลงทะเบียนมาอย่างต่อเนื่องจนรวมแล้วเกินจำนวนกว่าที่คาดคิดไว้มาก ด้วยอยากกระจายโอกาสให้เอสเอ็มอีได้รับการสนับสนุนอย่างทั่วถึง เราจึงบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถเพื่อเพิ่มสิทธิในการอบรมแก่ผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจ สามารถเข้าอบรม PDPA ผ่านระบบออนไลน์ได้อีก 1,000 คน รวม โดยสามารถสมัครและเรียนได้ถึง 15 พฤศจิกายน 2565 นี้ตามระยะเวลาของโครงการฯ”

โครงการ PDPASME มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจประเด็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถปรับเปลี่ยนสัญญาและกระบวนการในการดำเนินงานให้สอดคล้องตามกฎหมายฉบับนี้ได้ โดยมีเนื้อหาหลักสูตรตามแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับ SMEs ประกอบด้วย 6 วิชา ได้แก่ 1) พื้นฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2) การจัดเตรียมเอกสารตามกฎหมายฯ 3) การสร้างแผนผังกระแสการไหลของข้อมูล 4) การจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 5) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ 6) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเอสเอ็มอี ระยะเวลาอบรมรวม 18 ชั่วโมง

ทั้งนี้ หลักสูตรได้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและในสาขาที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ความรู้ความ ได้แก่ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร, รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา, อ.สุกฤษ โกยอัครเดช และอ.สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

หาก SMEs ท่านใดมีความสนใจ ไม่ควรผัดวันประกันพรุ่ง อ่านรายละเอียดและเริ่มต้นสมัครเข้ารับการอบรมที่ https://www.pdpasme.com/

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตาม PDPA สำหรับภาคธุรกิจ (PDPASME) กรุณาติดต่อที่อีเมล [email protected] หรือ LINE @pdpasme