แพคเกจ 1 วัน_A01

หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ระดับพื้นฐาน

   –  รองรับผู้เข้าอบรม 20  คน

     –  ราคานี้รวม อาหาร สถานที่แล้ว

     –  มีเอกสารประกอบการบรรยาย

   ราคาขาย 60,000  บาท

แพคเกจ 1 วัน_A02

หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562 ระดับพื้นฐาน

 –  รองรับผู้เข้าอบรม 20  คน
    – Template (T19)   20,000 บาท 

     * ราคาไม่รวม อาหาร สถานที่ 

     * (มีเอกสารประกอบการบรรยายแจกให้ดาวโหลด)

ราคาขาย 60,000  บาท

แพคเกจ 2 วัน_B01

 หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)     อบรมเชิงปฏิบัติ  (Advance 2 วัน)

    –  รองรับผู้เข้าอบรม 20 คน

    –  ราคานี้รวม อาหาร สถานที่แล้ว

    –  มีเอกสารประกอบการบรรยาย

ราคาขาย 130,000 บาท

แพคเกจ 4 วัน_ B02

หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)       อบรมเชิงปฏิบัติ  (Advance 2 วัน)

   –  รองรับผู้เข้าอบรม 20  คน
    –  Template  (TE48)  50,000 บาท

    * ราคาไม่รวม อาหาร สถานที่

    * (มีเอกสารประกอบการบรรยายแจกให้ดาวโหลด)

ราคาขาย 130,000 บาท

แพคเกจ 4 วัน_ C01

หลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นคณะทำงานด้าน PDPA ในองค์กร ( 4 วัน )

  – รองรับผู้เข้าอบรม 20  คน

  – ราคารวม อาหาร สถานที่

  – online 1 วัน

ราคาขาย 250,000 บาท

แพคเกจ 4 วัน_ C02

หลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นคณะทำงานด้าน PDPA ในองค์กรพร้อมสอบ ICDL Personal Data Protection Certificate ” ( 4 วัน)

   –  รองรับผู้เข้าอบรม 20  คน

    –  สอบ ICDL
    – Template (T19)  20,000 บาท 

    –  อบรม Online  1 วัน

    * ไม่รวมค่าอาหารสถานที่
    * (มีเอกสารประกอบการบรรยายแจกให้ดาวโหลด)

ราคาขาย 250,000 บาท

PDPA in-house Training หลักสูตร 1 วัน

PDPA Fundamental of Personal Data Protection

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  12,000 บาท  

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

 • รองรับผู้เข้าอบรมสูงสุด  3 คน (ไม่เกิน 3 คน/บริษัท)
 • ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว
 • ราคานี้ ไม่รวมค่าที่พัก

PDPA for HR

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  12,000 บาท  

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

 • รองรับผู้เข้าอบรมสูงสุด  3 คน (ไม่เกิน 3 คน/บริษัท)
 • ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว
 • ราคานี้ ไม่รวมค่าที่พัก

PDPA Document Preparation

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  12,000 บาท  

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

 • รองรับผู้เข้าอบรมสูงสุด  3 คน (ไม่เกิน 3 คน/บริษัท)
 • ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว
 • ราคานี้ ไม่รวมค่าที่พัก

PDPA RoPA (Record of Processing Activities)

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  12,000 บาท  

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

 • รองรับผู้เข้าอบรมสูงสุด  3 คน (ไม่เกิน 3 คน/บริษัท)
 • ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว
 • ราคานี้ ไม่รวมค่าที่พัก

PDPA Data Breach Management

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  12,000 บาท  

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

 • รองรับผู้เข้าอบรมสูงสุด  3 คน (ไม่เกิน 3 คน/บริษัท)
 • ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว
 • ราคานี้ ไม่รวมค่าที่พัก

PDPA IT Management & Governance for IT

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  12,000 บาท  

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

 • รองรับผู้เข้าอบรมสูงสุด  3 คน (ไม่เกิน 3 คน/บริษัท)
 • ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว
 • ราคานี้ ไม่รวมค่าที่พัก

PDPA for Digital Marketing

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  12,000 บาท  

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

 • รองรับผู้เข้าอบรมสูงสุด  3 คน (ไม่เกิน 3 คน/บริษัท)
 • ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว
 • ราคานี้ ไม่รวมค่าที่พัก

PDPA for Sales

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  12,000 บาท  

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

 • รองรับผู้เข้าอบรมสูงสุด  3 คน (ไม่เกิน 3 คน/บริษัท)
 • ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว
 • ราคานี้ ไม่รวมค่าที่พัก

PDPA for Accounting Department

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  12,000 บาท  

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

 • รองรับผู้เข้าอบรมสูงสุด  3 คน (ไม่เกิน 3 คน/บริษัท)
 • ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว
 • ราคานี้ ไม่รวมค่าที่พัก

หมายเหตุ

 1. ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องเรียนหลักสูตร Fundamental of Personal Data Protection (PDPA) มาแล้ว หรือเคยมีความรู้ด้าน PDPA ในระดับพื้นฐานมาก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่ 2-9 ได้
 2. ผู้สมัคร ดำนินการสมัคร และชำระเงินผ่าน สมาพันฯ 
 3. กรณีสมัครและชำระเงินแล้ว สงวนสิทธิ์การยกเลิกและคืนเงินทุกกรณี