กฎหมาย PDPA ในมุม ‘ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่’ สิ่งที่ร้านค้าปลีก และผู้ค้าออนไลน์ควรรู้ว่าจะต้องแต่งตั้ง DPO หรือไม่?

ค้าปลีกสมัยใหม่เสี่ยงละเมิดกฎหมาย PDPA! ซึ่งเห็นได้ชัดว่าในหลากหลายกิจกรรมของธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันนี้ เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากเพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย ดังนั้นจึงมาดูกันว่า กิจกรรมใดอาจจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ DPO เพื่อป้องกันความเสี่ยงและการละเมิดข้อมูลลูกค้า

Faye

สิงหาคม 5, 2022