อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช

  • Certified Data Protection Course, European Institute of Public Administration (EIPA), Maastricht, the Netherlands
  • ร.บ. รัฐศาสตร์บัณทิต (การระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                        
  • B.A. (International Management.) Thunderbird School of Global Management, Arizona, USA
  • ICDL Data Protection “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”                        
  • PDPA Train The Trainer , สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล(DDTI)                       
  • ISO/IEC 27701: 2019 Internal Auditor, BSI: British Int’l Standard Institute
  • Chief PDPA Consultant and Auditor บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
  • เลขาธิการ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)
  • กรรมการ สมาคมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer Association: DPOA)